Olga Belyakova

Olga Belyakova

Partner & Co-Head, TMT, CEE,
CMS