Dito Gozalishvili

Dito Gozalishvili

Member of Supervisory Board,
Tegeta Motors