Yuliya Kovaliv

Yuliya Kovaliv

Deputy Chair of the Supervisory Board,
Naftogaz Group