Yerlan Syzdykov

Yerlan Syzdykov

Global Head of Emerging Markets,
Amundi