Oleg Sinyutka

Oleg Sinyutka

Governor
Lviv Regional State Administration