Телефон: +44 (0) 20 8979 6978

Тімоті Еш Старший спеціаліст зі стратегії країн з перехідною економікою, BlueBay Asset Management