Tel: +44 (0) 20 8979 6978

Yuriy Vitrenko, Chief Commercial Officer, Naftogaz of Ukraine