Tel: +44 (0) 20 8979 6978

Dan Pasko, Chairman of the Supervisory Board, Nova Poshta