Gennady Kanishchenko

Gennady Kanishchenko

Director for Organisational Development | Spetztekhosnastka