Ilya Ponomarev

Ilya Ponomarev

Founder & Chief Executive Officer | Trident Acquisitions