Oleg Sinyutka

Oleg Sinyutka

Governor | Lviv Regional State Administration