Oleg Sinyutka

Oleg Sinyutka

Governor |
Lviv Regional State Administration