Kateryna Rozhkova

Kateryna Rozhkova

Deputy Governor
National Bank of Ukraine